Close

Vinogradništvo na raških gričih in zgodba Društva vinogradnikov Raka.

Po večletnih prizadevanjih je bilo Društvo vinogradnikov Raka ustanovljeno 18. marca 2005. Takrat so se vinogradniki zbrali na ustanovnem zboru v raškem gasilskem domu, zasnovali program dejavnosti društva in za prvega predsednika izbrali Ivana Vizlarja. Ob ustanovitvi so si med pomembne naloge zadali tudi skrb za izboljšanje kakovosti vina cviček. Od 93 začetnih članov jih društvo danes šteje okoli 230, ki so z območja Krajevne skupnosti Raka in tudi iz sosednjih vinorodnih okolišev.

V društvu si vseskozi prizadevajo za napredek vinogradništva, zato vsako leto običajno pripravijo dve izobraževanji za člane, ki vključujeta tako zaščito vinske trte pred škodljivci kot tudi izboljšanje pridelave in predelave vina, občasno izvajajo tudi kletarske in degustacijske tečaje. Vinogradniki svoje izkušnje radi izmenjujejo na jesenskih degustacijah mladih vin in spomladanskem ocenjevanju cvička. Z namenom spoznavanja dobrih praks in druženja organizirajo strokovne ekskurzije v vinorodne kraje v Sloveniji in tujini. V delo društva se aktivno vključujejo tudi mladi, ki so v letu 2015 postavili mobilni cvičkov hram.

Cviček, Cvičkov hram in Cvičkov dvor

Pomembnost vina cviček PTP so raški vinogradniki prepoznali že ob ustanovitvi društva. Tako kot se v cvičku prepletajo rdeče in bele sorte grozdja, ki dajejo vinu posebno barvo in okus, tako so se v svojih prizadevanjih z zgodbo dolenjskega posebneža cvička prepletali tudi v DV Raka, saj skozi skrb za kakovostnejšo pridelavo in predelavo ter promocijo krepijo pomen tega vina.

Za svoje delovanje so vinogradniki potrebovali tudi primeren prostor, ki so ga s skupnimi močmi kot Cvičkov hram postavili in slovestno odprli leta 2010 v Cirju pri Raki. Stavba v zgornjem nadstropju posnema obliko hrama iz 18. stoletja, v tem delu je izba s krušno pečjo, kamra s posteljo in prostor za kletarsko opremo vinogradnika, kakršno so uporabljali v preteklosti. V spodnjem prostoru sta klet in prostor za druženje, v katerem lahko gostijo tudi 70 obiskovalcev. Ob hramu se nahaja ambasadorjev mali vinograd, iz katerega vsakoletnemu ambasadorju cvička pripada po ena vinska trta. Obiskovalci si lahko ogledajo tudi potomko najstarejše vinske trte iz Lenta, ki raste za hramom. Zveza društev vinogradnikov Dolenjske je Cvičkovemu hramu podelila častni naziv Ambasada cvička 1. Tu so 6. septembra 2013 zasnovali tudi Cvičkov dvor, ki ga predstavljajo Cvičkova princesa, Kralj cvička in Ambasador cvička, saj je Cvičkov hram namenjen promociji cvička v okviru Zveze društev vinogradnikov Dolenjske kakor tudi za turistične namene.

Cvičkovi večeri in druge prireditve

Društvo se skozi vsa leta dejavno vključuje v življenje v Krajevni skupnosti Raka. Tako so se že v letu ustanovitve priključili praznovanju raškega krajevnega praznika, ki je posvečen sv. Lovrencu in rojaku Martinu Humeku. Pripravili so prvi Cvičkov večer, ki je danes že tradicionalen. Vsako leto ga obeležijo s pripravo okrogle mize, na kateri sodelujoči vinogradniki in različni strokovnjaki s področja vinogradništva odpirajo pomembna vprašanja razvoja vinogradništva in pomena vina cviček. Ob tem vinogradniki izmenjujejo izkušnje in se prijetno družijo.

Tudi zahvalna nedelja in Miklavžev večer na Raki ne mineta brez vinogradnikov, ki se zadnja leta odpravijo tudi na Miklavžev pohod po raških gričih. Obiskovalce od blizu in daleč radi popeljejo na raško vinogradniško pot in jim razkažejo prelepo vinorodno okolje. Z veseljem se odzovejo in sodelujejo na različnih prireditvah tako v lokalnem okolju kotu tudi širše.

Gorske bukve in založniška dejavnost

Vinogradniška tradicija je na Raki živa več stoletij, saj je že leta 1582 vikar na Raki Andrej Recelj iz nemškega v slovenski jezik prevajal Gorske bukve, ki so prvi obsežnejši pravni spisi v slovenskem jeziku. Kot osnova za prevod mu je služil gorski zakon za Štajersko iz leta 1543. V gorskih bukvah so urejali razmerja med gorniki in obdelovalci vinogradov. V letu 2017 je v sodelovanju z DV Raka jezikoslovec dr. Kozma Ahačič pripravil znanstveno-kritično izdajo Recljevih Gorskih bukev, ki prinašajo tudi zapis v sodobni slovenščini. Na cvičkovem hramu pa so leta 2014 postavili spominsko ploščo, s katero so obeležili spomin na vikarja Andreja Reclja in Gorske bukve.

Društvo je do sedaj izdalo tudi dve knjigi – ¨Vinogradništvo na raških gričih skozi čas¨ (2016) in ob deseti obletnici delovanja društva zbornik ¨Raka – ljudje in vino¨ (2015), v katerem so poleg dela društva predstavili tudi zgodovino Rake in tradicijo vinogradništva na Raki. Leta 2014 so izdali zloženko ¨Delež Rake v slovenski vinogradniški kulturi¨ zgodovinarja dr. Staneta Grande. Občasno pripravljajo tudi letne biltene o svojem delu in izdajajo priložnostne razglednice.